Voor wie 1voorwie Producten & Diensten 2productendiensten

De Basis van Kracht

We zien dat er nogal eens om de hete brei heen wordt gedraaid als er vraagstukken aan de orde komen rondom verzuim, uitval of functioneren. Onze ervaring is dat dit niet bewust gebeurt maar door het ontbreken van het juiste inzicht of moed en omdat het vaak ook lastig is. Er wordt dan niet gezegd wat men eigenlijk wil of bedoelt te zeggen. Vanuit Kracht dagen wij u uit dit soort zaken bespreekbaar te maken en het echte probleem op tafel te krijgen. En dan kunnen we aan het werk!

Fysieke Kracht bij dreigende uitval, frequent of
langdurig verzuim of stagnerend herstel
3fysiekekracht
Mentale Kracht bij persoonlijke, spanning gerelateerde
of ontwikkelingsvragen
4mentalekracht
Werk Kracht bij loopbaan en
ontwikkelingsvragen
5werkrkacht
Gebundelde Kracht bij samenloop van fysieke
en mentale klachten
6gebundeldekracht
bel mij terug 7belmeterug
Naam
TelefoonnummerWaar vindt u kracht 8waarvindukracht kracht bellen 9krachtbellen e-mail kracht 10emailkracht